Top
World Halal Summit / Speakers 2018

I am İhsan Övüt

SMIIC Genel Sekreter

I am Dr. Adel Sabir

Avrupa Helal Kalkınma Ajansı Müdür

I am Dr. Barbara Hayat Ruiz-Bejanaro

İspanya Helal Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Direktörü

İspanya Helal Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Direktörü

I am Zafer Soylu

Helal Akreditasyon Kurumu Başkan

Helal Akreditasyon Kurumu Başkan

I am Mufti Yousuf Abdul Razzaq

SANHA Pakistan CEO

SANHA Pakistan CEO

I am Abderrahim Taibi

IMANOR Direktör

IMANOR Direktör

I am Tuğba Daysaloğlu

Türk Standartlar Enstitüsü Helal Belgelendirme Müdürü

Türk Standartlar Enstitüsü Helal Belgelendirme Müdürü

I am Dr. Aidar Gazizov

Uluslararası Helal Standardizasyon ve Belgelendirme Merkezi Genel Direktör

Uluslararası Helal Standardizasyon ve Belgelendirme Merkezi Genel Direktör

I am Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak

Yıldız Teknik Üniversitesi Akademisyen

Yıldız Teknik Üniversitesi Akademisyen

I am Anwar El Mezwaghi

Ambar Connect Başkan

Ambar Connect Başkan

I am Dr. Mohammmed Ali Alsheikh Wace

SMIIC Uzman

SMIIC Uzman

I am Assoc. Prof. Dr. Jamal Abdul Nassir

Universiti Sains Islam Malaysia Akademisyen

Universiti Sains Islam Malaysia Akademisyen

I am Dr. Moohamadropaning Sulong

Universiti Selangor Akademisyen

Universiti Selangor Akademisyen

I am Slimane Aboulala

International Islamic University Malaysia Doktora Öğrencisi

International Islamic University Malaysia Doktora Öğrencisi

I am Prof. Dr. Mian Riaz

Texas A&M University Akademisyen

Texas A&M University Akademisyen

I am Prof. Dr. Syed Ghulam Musharraf

University of Karachi Akademisyen

University of Karachi Akademisyen

I am Dr. Hayrullah Yazar

Sakarya Üniversitesi Akademisyen

Sakarya Üniversitesi Akademisyen

I am Prof. Dr. Zhari Ismail

Universiti Sains Malaysia Akademisyen

Universiti Sains Malaysia Akademisyen

I am Prof. Dr. Syed Azhar Syed Sulaiman

Universiti Sains Malaysia Akademisyen

Universiti Sains Malaysia Akademisyen

I am Dr. Mohammed Hossein Shojaee Aliabadi

Faroogh Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı Laboratuvar Müdürü

Faroogh Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı Laboratuvar Müdürü

I am Marwa Mohemed Rezk

Mısır Standardizasyon ve Kalite Kurumu Kimyager

Mısır Standardizasyon ve Kalite Kurumu Kimyager

I am Fauziah Ridho

Bandung Teknoloji Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi

Bandung Teknoloji Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi

I am Yard. Doç. Dr. Ertan Ermiş

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Akademisyen

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Akademisyen

I am Assoc. Prof. Dr. Ayla Arslan

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Akademisyen

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Akademisyen

I am Dr. Emi Normalina Omar

Universiti Teknologi MARA Akademisyen

Universiti Teknologi MARA Akademisyen

I am Dr. Nurdeng Deuraseh

Universiti Islam Sultan Sharif Ali Akademisyen

Universiti Islam Sultan Sharif Ali Akademisyen

I am Dr. Muhammad Nizam Awang

Dr. Muhammad Nizam Awang Universiti Sains Islam Malaysia Akademisyen

Dr. Muhammad Nizam Awang Universiti Sains Islam Malaysia Akademisyen

I am Abdelbasset Benzertiha

Polonya Helal Enstitüsü Denetçi

Polonya Helal Enstitüsü Denetçi

I am Dr. Aydoğan Soygüden

Erciyes Üniversitesi Akademisyen

Erciyes Üniversitesi Akademisyen

I am Halil İbrahim Şan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürü

I am Mohamed Jinna

United World Halal Development Başkan

United World Halal Development Başkan

I am Assoc. Prof. Dr. Aishath Muneeza

International Centre for Education in Islamic Finance Akademisyen

International Centre for Education in Islamic Finance Akademisyen

I am Desliana Nur

Association of Indonesian Muslim Entreprenuers Direktör

Association of Indonesian Muslim Entreprenuers Direktör

I am Dr. Aldin Dugonjic

Center for Halal Quality Certification CEO

Center for Halal Quality Certification CEO

I am Prof. Dr. Pakorn Priyakorn

Halal Standard Institute of Thailand Direktör

Halal Standard Institute of Thailand Direktör

I am Soumaya Hamdi

Halal Travel Guide Kurucu

Halal Travel Guide Kurucu

I am Dr. Nazim Ali Zaman

IELM Consultıing Direktör

IELM Consultıing Direktör

I am Assoc. Prof. Dr. Baharom Abdul Hamid

International Center for Education in Islamic Finance Akademisyen

International Center for Education in Islamic Finance Akademisyen

I am Dr. Aliakbar Jafari

Strathclyde Üniversitesi Akademisyen

Strathclyde Üniversitesi Akademisyen

I am Muhammed Djibril Bello

Helal Fildişi Sahilleri Başkan

Helal Fildişi Sahilleri Başkan

I am Prof. Dr. Sudi Apak

Esenyurt Üniversitesi Rektör

Esenyurt Üniversitesi Rektör

I am Muhammad Zubair

Halal Research Council CEO

Halal Research Council CEO

I am Saladdin Ma

Tayvan Helal Bütünlük Kalkınma Ajansı Direktör

Tayvan Helal Bütünlük Kalkınma Ajansı Direktör

I am Rozi Osman

Freelance

Freelance

I am Irshad A. Cader

Globothink Müdür

I am Hanen Rezgui

Dünya Müslüman Tüketiciler Kurumu Başkan

Dünya Müslüman Tüketiciler Kurumu Başkan

I am Adnane El Gueddari

Umnia Bank Genel Direktör

Umnia Bank Genel Direktör

I am Yvonne Maffei

My Halal Kitchen Kurucu

My Halal Kitchen Kurucu

I am Doç. Dr. Fatma Kalpaklı

Selçuklu Üniversitesi Akademisyen

Selçuklu Üniversitesi Akademisyen

I am Dr. Öğretim Üyesi Ayten Erol

Kırıkkale Üniversitesi Akademisyen

Kırıkkale Üniversitesi Akademisyen

I am Prof. Dr. Faridah Hj. Hassan

Universiti Teknologi MARA Akademisyen

Universiti Teknologi MARA Akademisyen

I am Dr. Erne Suzila Kassim

Universiti Teknologi MARA Akademisyen

Universiti Teknologi MARA Akademisyen

I am Noor Wali Shah

Jamia tur Rasheed Karachi Öğretmen

Jamia tur Rasheed Karachi Öğretmen

I am Tayeb Habib

EU Halal Direktör

EU Halal Direktör

I am Prof. Dr. Saffet Köse

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör

İhsan Övüt

İhsan Övüt

SMIIC Genel Sekreter

İhsan Övüt

SMIIC Genel Sekreter

Dr. Adel Sabir

Dr. Barbara Hayat Ruiz-Bejanaro

Dr. Barbara Hayat Ruiz-Bejanaro

İspanya Helal Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Direktörü

Dr. Barbara Hayat Ruiz-Bejanaro

İspanya Helal Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Direktörü

Zafer Soylu

Zafer Soylu

Helal Akreditasyon Kurumu Başkan

Zafer Soylu

Helal Akreditasyon Kurumu Başkan

Mufti Yousuf Abdul Razzaq

Mufti Yousuf Abdul Razzaq

SANHA Pakistan CEO

Mufti Yousuf Abdul Razzaq

SANHA Pakistan CEO

Abderrahim Taibi

Abderrahim Taibi

IMANOR Direktör

Abderrahim Taibi

IMANOR Direktör

Tuğba Daysaloğlu

Tuğba Daysaloğlu

Türk Standartlar Enstitüsü Helal Belgelendirme Müdürü

Tuğba Daysaloğlu

Türk Standartlar Enstitüsü Helal Belgelendirme Müdürü

Dr. Aidar Gazizov

Dr. Aidar Gazizov

Uluslararası Helal Standardizasyon ve Belgelendirme Merkezi Genel Direktör

Dr. Aidar Gazizov

Uluslararası Helal Standardizasyon ve Belgelendirme Merkezi Genel Direktör

Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak

Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak

Yıldız Teknik Üniversitesi Akademisyen

Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak

Yıldız Teknik Üniversitesi Akademisyen

Anwar El Mezwaghi

Anwar El Mezwaghi

Ambar Connect Başkan

Anwar El Mezwaghi

Ambar Connect Başkan

Dr. Mohammmed Ali Alsheikh Wace

SMIIC Uzman

Assoc. Prof. Dr. Jamal Abdul Nassir

Assoc. Prof. Dr. Jamal Abdul Nassir

Universiti Sains Islam Malaysia Akademisyen

Assoc. Prof. Dr. Jamal Abdul Nassir

Universiti Sains Islam Malaysia Akademisyen

Dr. Moohamadropaning Sulong

Dr. Moohamadropaning Sulong

Universiti Selangor Akademisyen

Dr. Moohamadropaning Sulong

Universiti Selangor Akademisyen

Slimane Aboulala

Slimane Aboulala

International Islamic University Malaysia Doktora Öğrencisi

Slimane Aboulala

International Islamic University Malaysia Doktora Öğrencisi

Prof. Dr. Mian Riaz

Prof. Dr. Mian Riaz

Texas A&M University Akademisyen

Prof. Dr. Mian Riaz

Texas A&M University Akademisyen

Prof. Dr. Syed Ghulam Musharraf

Prof. Dr. Syed Ghulam Musharraf

University of Karachi Akademisyen

Prof. Dr. Syed Ghulam Musharraf

University of Karachi Akademisyen

Dr. Hayrullah Yazar

Dr. Hayrullah Yazar

Sakarya Üniversitesi Akademisyen

Dr. Hayrullah Yazar

Sakarya Üniversitesi Akademisyen

Prof. Dr. Zhari Ismail

Prof. Dr. Zhari Ismail

Universiti Sains Malaysia Akademisyen

Prof. Dr. Zhari Ismail

Universiti Sains Malaysia Akademisyen

Prof. Dr. Syed Azhar Syed Sulaiman

Prof. Dr. Syed Azhar Syed Sulaiman

Universiti Sains Malaysia Akademisyen

Prof. Dr. Syed Azhar Syed Sulaiman

Universiti Sains Malaysia Akademisyen

Dr. Mohammed Hossein Shojaee Aliabadi

Dr. Mohammed Hossein Shojaee Aliabadi

Faroogh Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı Laboratuvar Müdürü

Dr. Mohammed Hossein Shojaee Aliabadi

Faroogh Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı Laboratuvar Müdürü

Marwa Mohemed Rezk

Marwa Mohemed Rezk

Mısır Standardizasyon ve Kalite Kurumu Kimyager

Marwa Mohemed Rezk

Mısır Standardizasyon ve Kalite Kurumu Kimyager

Fauziah Ridho

Fauziah Ridho

Bandung Teknoloji Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi

Fauziah Ridho

Bandung Teknoloji Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi

Yard. Doç. Dr. Ertan Ermiş

Yard. Doç. Dr. Ertan Ermiş

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Akademisyen

Yard. Doç. Dr. Ertan Ermiş

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Akademisyen

Assoc. Prof. Dr. Ayla Arslan

Assoc. Prof. Dr. Ayla Arslan

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Akademisyen

Assoc. Prof. Dr. Ayla Arslan

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Akademisyen

Dr. Emi Normalina Omar

Dr. Emi Normalina Omar

Universiti Teknologi MARA Akademisyen

Dr. Emi Normalina Omar

Universiti Teknologi MARA Akademisyen

Dr. Nurdeng Deuraseh

Dr. Nurdeng Deuraseh

Universiti Islam Sultan Sharif Ali Akademisyen

Dr. Nurdeng Deuraseh

Universiti Islam Sultan Sharif Ali Akademisyen

Dr. Muhammad Nizam Awang

Dr. Muhammad Nizam Awang

Dr. Muhammad Nizam Awang Universiti Sains Islam Malaysia Akademisyen

Dr. Muhammad Nizam Awang

Dr. Muhammad Nizam Awang Universiti Sains Islam Malaysia Akademisyen

Abdelbasset Benzertiha

Abdelbasset Benzertiha

Polonya Helal Enstitüsü Denetçi

Abdelbasset Benzertiha

Polonya Helal Enstitüsü Denetçi

Dr. Aydoğan Soygüden

Dr. Aydoğan Soygüden

Erciyes Üniversitesi Akademisyen

Dr. Aydoğan Soygüden

Erciyes Üniversitesi Akademisyen

Halil İbrahim Şan

Halil İbrahim Şan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürü

Halil İbrahim Şan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürü

Mohamed Jinna

Mohamed Jinna

United World Halal Development Başkan

Mohamed Jinna

United World Halal Development Başkan

Assoc. Prof. Dr. Aishath Muneeza

Assoc. Prof. Dr. Aishath Muneeza

International Centre for Education in Islamic Finance Akademisyen

Assoc. Prof. Dr. Aishath Muneeza

International Centre for Education in Islamic Finance Akademisyen

Desliana Nur

Desliana Nur

Association of Indonesian Muslim Entreprenuers Direktör

Desliana Nur

Association of Indonesian Muslim Entreprenuers Direktör

Dr. Aldin Dugonjic

Dr. Aldin Dugonjic

Center for Halal Quality Certification CEO

Dr. Aldin Dugonjic

Center for Halal Quality Certification CEO

Prof. Dr. Pakorn Priyakorn

Prof. Dr. Pakorn Priyakorn

Halal Standard Institute of Thailand Direktör

Prof. Dr. Pakorn Priyakorn

Halal Standard Institute of Thailand Direktör

Soumaya Hamdi

Soumaya Hamdi

Halal Travel Guide Kurucu

Soumaya Hamdi

Halal Travel Guide Kurucu

Dr. Nazim Ali Zaman

Dr. Nazim Ali Zaman

IELM Consultıing Direktör

Dr. Nazim Ali Zaman

IELM Consultıing Direktör

Assoc. Prof. Dr. Baharom Abdul Hamid

Assoc. Prof. Dr. Baharom Abdul Hamid

International Center for Education in Islamic Finance Akademisyen

Assoc. Prof. Dr. Baharom Abdul Hamid

International Center for Education in Islamic Finance Akademisyen

Dr. Aliakbar Jafari

Dr. Aliakbar Jafari

Strathclyde Üniversitesi Akademisyen

Dr. Aliakbar Jafari

Strathclyde Üniversitesi Akademisyen

Muhammed Djibril Bello

Muhammed Djibril Bello

Helal Fildişi Sahilleri Başkan

Muhammed Djibril Bello

Helal Fildişi Sahilleri Başkan

Prof. Dr. Sudi Apak

Prof. Dr. Sudi Apak

Esenyurt Üniversitesi Rektör

Prof. Dr. Sudi Apak

Esenyurt Üniversitesi Rektör

Muhammad Zubair

Muhammad Zubair

Halal Research Council CEO

Muhammad Zubair

Halal Research Council CEO

Saladdin Ma

Saladdin Ma

Tayvan Helal Bütünlük Kalkınma Ajansı Direktör

Saladdin Ma

Tayvan Helal Bütünlük Kalkınma Ajansı Direktör

Rozi Osman

Rozi Osman

Freelance

Rozi Osman

Freelance

Irshad A. Cader

Irshad A. Cader

Globothink Müdür

Irshad A. Cader

Globothink Müdür

Hanen Rezgui

Hanen Rezgui

Dünya Müslüman Tüketiciler Kurumu Başkan

Hanen Rezgui

Dünya Müslüman Tüketiciler Kurumu Başkan

Adnane El Gueddari

Adnane El Gueddari

Umnia Bank Genel Direktör

Adnane El Gueddari

Umnia Bank Genel Direktör

Yvonne Maffei

Yvonne Maffei

My Halal Kitchen Kurucu

Yvonne Maffei

My Halal Kitchen Kurucu

Doç. Dr. Fatma Kalpaklı

Doç. Dr. Fatma Kalpaklı

Selçuklu Üniversitesi Akademisyen

Doç. Dr. Fatma Kalpaklı

Selçuklu Üniversitesi Akademisyen

Dr. Öğretim Üyesi Ayten Erol

Dr. Öğretim Üyesi Ayten Erol

Kırıkkale Üniversitesi Akademisyen

Dr. Öğretim Üyesi Ayten Erol

Kırıkkale Üniversitesi Akademisyen

Prof. Dr. Faridah Hj. Hassan

Prof. Dr. Faridah Hj. Hassan

Universiti Teknologi MARA Akademisyen

Prof. Dr. Faridah Hj. Hassan

Universiti Teknologi MARA Akademisyen

Dr. Erne Suzila Kassim

Dr. Erne Suzila Kassim

Universiti Teknologi MARA Akademisyen

Dr. Erne Suzila Kassim

Universiti Teknologi MARA Akademisyen

Noor Wali Shah

Noor Wali Shah

Jamia tur Rasheed Karachi Öğretmen

Noor Wali Shah

Jamia tur Rasheed Karachi Öğretmen

Tayeb Habib

Tayeb Habib

EU Halal Direktör

Tayeb Habib

EU Halal Direktör

Prof. Dr. Saffet Köse

Prof. Dr. Saffet Köse

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör

Prof. Dr. Saffet Köse

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör